logo ERAZMUS PLUS
logo projektu Učíme sa z histórie

Účastnícke krajiny a mestá

  • Česká republika - Obchodní akademie, Středni zdravotnická škola, Středni odborná škola sluzeb a Jazyková škola s právem statní jazykové zkoušky Jihlava
  • česká republika - Střední umeleckoprůmislová škola Jihlava-Helenín
  • Maďarsko - Arpad Szakkepzo Iskola es Kollegium, Székesfehérvár
  • Rumunsko - Traian Vuia Technological High School, Tirgu Mures
  • Slovenská republika - Stredná odborná škola dopravy a služieb Nové Zámky
  • Slovenská republika - Stredná umelecká škola L.Bielika Levice

Ciele projektu

Cieľom projektu je rozvoj žiakov v dvoch oblastiach. Prvou oblasťou je ich odborný rozvoj. Tento rozvoj bude realizovaný formou štúdia historických materiálov, porovnávaním nadobudnutých vedomostí so žiakmi ostatných krajín, praktickou realizáciou spoločných výstupov.

Druhou oblasťou rozvoja žiakov je oblasť jazykových a komunikačných zručností.

Komunikačným jazykom projektu je anglický jazyk. Žiaci zúčastnených krajín, budú spolupracovať, presadzovať svoje názory pri realizácii práce v medzinárodných pracovných skupinách .

Krátky popis projektu

Projekt predstavuje spoluprácu škôl z Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska. V rámci vzájomných národných pracovných stretnutí vznikli kolekcie kostýmov, inšpirovaných vždy jedným vybraným historickým obdobím - antikou, renesanciou, barokom a secesiou, doplnená účesmi a líčením. Študenti prezentovali svoju prácu v anglickom jazyku, výstupom sú realizacie jednotlivých modelov, zachytené na fotografiách, dalej spoločná výstava, kalendár a katalóg fotografií.

The project involves the cooperation of schools from the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Romania. As part of the national workshops, a collection of costumes, inspired by a selected historical period, complemented by hairstyles and make-up, was created. The students presented their work in English language, the outputs are the realization of individual models and also the joint exhibition, which took place at the ZUŠ Jihlava.

Trvanie projektu: 1. 9. 2015 až 31. 8. 2017

Prvé projektové stretnutie - BAROKO

V dňoch 13.-17.12.2015 sa konalo v Nových Zámkoch prvé pracovné stretnutie medzinárodného projektu Erazmus + WE LEARN FROM HISTORY zamerané na historické obdobie baroka.

Pozrite si viac »

Druhé projektové stretunie - ANTIKA

V dňoch 13.-15.04.2016 sa konalo v Maďarskej republike v Székesfehérváry druhé pracovné stretnutie medzinárodného projektu Erazmus + WE LEARN FROM HISTORY zamerané na historické obdobie antiky.

Pozrite si viac »

Tretie projektové stretnutie - SECESIA

V dňoch 3.-6.10.2016 sa konalo v Rumunskej republike v Tirgu Mures tretie pracovné stretnutie medzinárodného projektu Erazmus + WE LEARN FROM HISTORY zamerané na historické obdobie secesie.

Pozrite si viac »

Štvrté projektové stretnutie - RENESANCIA

V dňoch 3.-8.4.2017 sa konalo v Českej republike záverečné pracovné stretnutie medzinárodného projektu Erazmus + WE LEARN FROM HISTORY zamerané na historické obdobie renesancie.

Pozrite si viac »

Adresa školy

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nové Zámky, Jesenského 1

e-mail: sos[@]sosdsnz.sk

Riaditeľ školy

Ing. Jana Marenčáková

e-mail: marencakova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre TV

PaedDr. Katarína Sládeková

e-mail: sladekova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre OV

Ing. Slávka Kollárová

e-mail: skollarova[@]sosdsnz.sk