logo CZV

Účastnícke krajiny a mestá

  • Spolková republika Nemecko - Handelslehranstalt Hameln
  • Česká republika - Střední odborná škola a střední odborné učiliště Praha
  • Slovenská republika - Stredná odborná škola dopravy a služieb Nové Zámky koordinátor projektu

Namiesto úvodu

Spôsob využívania energie sa čoraz viac dostáva do popredia pozornosti každého z nás. Dôležité je podporiť uvedomelé ekologické správanie mládeže.

Šetrenie energie má čoraz väčší význam, v budúcnosti bude čoraz viac potrebné využívať alternatívne zdroje energie.

Neoceniteľným bude preto prínos každého jednotlivca.

Adresa školy

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nové Zámky, Jesenského 1

e-mail: sos[@]sosdsnz.sk

Riaditeľ školy

Ing. Jana Marenčáková

e-mail: marencakova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre TV

PaedDr. Katarína Sládeková

e-mail: sladekova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre OV

Ing. Slávka Kollárová

e-mail: skollarova[@]sosdsnz.sk