logo CZV

Účastnícke krajiny a mestá

  • Spolková republika Nemecko - Handelslehranstalt Hameln koordinátor projektu
  • Španielsko - I.E.S. NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA ANDÚJAR
  • Lichtenstein - Liechtensteinisches Gymnasium Vaduz
  • Slovenská republika - Stredná odborná škola dopravy a služieb Nové Zámky

Namiesto úvodu

Zámerom projektu je čeliť strachu mladých ľudí študovať, pracovať a žiť v zahraničí a umožniť im využiť šance a príležitosti zjednotenej a mierovej Európy. Cieľom účastníkov z Nemecka, Lichtenštajnska, Španielska a Slovenska bude zlepšiť si poznatky o Európe a prispieť k tomu, aby ich brali ako perspektívnych európskych občanov.

To je možné nielen získaním vedomostí z cudzieho jazyka, ale aj medzikultúrnych kompetencií, rovnako aj schopností interkultúrneho učenia sa.

Adresa školy

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nové Zámky, Jesenského 1

e-mail: sos[@]sosdsnz.sk

Riaditeľ školy

Ing. Jana Marenčáková

e-mail: marencakova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre TV

PaedDr. Katarína Sládeková

e-mail: sladekova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre OV

Ing. Slávka Kollárová

e-mail: skollarova[@]sosdsnz.sk