logo CZV

Účastnícke krajiny a mestá

  • Litva - Vilnius - koordinátor projektu
  • Poľsko - Poznaň
  • Rakúsko - Eggenburg
  • Česká republika - Praha
  • Turecko - Istanbul
  • Slovenská republika - Nové Zámky

Cieľ projektu

Pripraviť prehľad úloh pre hodnotenie a porovnanie kompetencií automechanikov nadobudnutých v rôznych vzdelávacích prostrediach, s cieľom zvýšiť atraktivitu odborného vzdelávania, zlepšiť kvalitu vzdelávania a propagovať medzinárodnú spoluprácu.

Vilnius

Vilnius

Poznan

Poznaň

Eggenburg

Eggenburg

Praha

Praha

Turecko-Istanbul

Istanbul

Nové Zámky

Nové Zámky

Adresa školy

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nové Zámky, Jesenského 1

e-mail: sos[@]sosdsnz.sk

Riaditeľ školy

Ing. Jana Marenčáková

e-mail: marencakova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre TV

PaedDr. Katarína Sládeková

e-mail: sladekova[@]sosdsnz.sk

Zástupca riaditeľa pre OV

Ing. Slávka Kollárová

e-mail: skollarova[@]sosdsnz.sk